Produkter & Lösningar

Keland Data levererar, installerar och utbildar i ERP systemen iScala och Epicor 9 samt POA, ScalaDoc, DocLink och QueryDesigner som kopplas mot iScala.

Vi levererar, installerar och utbildar även kassasystemet Cash IT Retail samt "organisationsprogrammet" XSOL.

För bokning av utbildning se kontaktsidan