1985

Affärssystemet EkoMax byter namn till Scala, Beslutsmodeller expanderar både inom och utom Sverige och Keland Data hänger på expanderingen inom Sverige. Företag som Vattenfall, LKAB, LFV och ALMI adderas snabbt till kundlistan.