1997

Keland Data ombildas från aktiebolag till enskild firma och samtidigt säljs Agensen till Callus AB, Sveriges vid den tiden största Scala återförsäljare. I och med detta tecknar Keland Data och Callus AB ett sammarbetsavtal.