2010

Keland Data blir certifierad på finans delen i Epicor 9.